Other

The Evaluation of Antiviral Therapy in Chronic Hepatitis B

  • Özgür GÜNAL
  • Kenan HIZEL
  • Özlem GÜZEL
  • Murat DIZBAY
  • Fatma ULUTAN
  • Dilek ARMAN

Viral Hepat J 2006;11(2):65-69

Keywords: Chronic hepatitis B, treatment, interferon, lamivudine, adefovir.