Research Article

Skin Disease after Chronic Hepatitis C: Two Cases Report

  • Yunus GÜRBÜZ
  • Emin Ediz TÜTÜNCÜ
  • Doğan Barış ÖZTÜRK
  • Ayşe BAYLAK
  • İrfan ŞENCAN

Viral Hepat J 2011;17(2):84-87

Keywords: Chronic Hepatitis C, pegylated-interferon, ribavirin, vitiligo, hyperpigmentation