Other

Serology in HBeAg Negative Chronic Hepatitis B and Clinical Importance

  • Hüseyin TURGUT
  • Ilknur KALELI
  • Suzan SAÇAR
  • Semra TOPRAK
  • A. Nevzat YALÇIN

Viral Hepat J 2004;9(1):24-27

Keywords: Chronic hepatitis B, HBeAg, clinical importance.