Research Article

Interleukin 10 (IL-10) Cytokine Polymorphism in Patients with Chronic Hepatitis B and in Asymptomatic Hepatitis B Carriers

  • Handan CEBECİ
  • Mehmet SÖKMEN
  • Nurgül CEREN
  • Rıza ADALETİ
  • E. Çiğdem KASPAR
  • May KORACHİ

Viral Hepat J 2010;15(1):7-12

Keywords: Chronic hepatitisB, hepatitisBcarriers, ARMS-PCR, IL-10, cytokine