Other

The Seroprevalence of Hepatitis E Virus in and Around Van

  • Hamza BOZKURT
  • M.Güzel KURTOGLU
  • Hüseyin GÜDÜCÜOGLU
  • Yasemin BAYRAM
  • Mustafa BERKTAS

Viral Hepat J 2003;8(2):-

Keywords: Hepatitis E virus, Van region, seroprevalence.